Arbeid Først er et jobbsøkerkurs med stort fokus på karriereveiledning, søknad og CV. Kurset skal bidra til at du gjennom økt kompetanse og fokus på egeninnsats kommer ut i ordinært arbeid.  

For hvem?

Tiltaket er for deg som er registrert arbeidssøker, uavhengig av alder og behovsvurdering, der NAV vurderer at du har behov for jobbsøkerbistand og oppfølging for å nå målet om jobb.

Innhold

Kurset tilbyr karriereveiledning, arbeidsmarkedskunnskap, nettverkkartlegging, motivasjons- og mestringsaktiviteter og opplæring i digital kompetanse. I tillegg til jobbsøkeraktiviteter som intervjutrening, utarbeidelse av søknad og CV og eventuelt arbeidspraksis i bedrift. Kurset gir tilbud om opplæring og oppfølging fem dager i uken i tidsrommet 09.00 – 15.00

Kurset leveres i samarbeid med Grep Grenland

Varighet

Tiltaket er ikke tidsavgrenset, men evalueres jevnlig. Kurset har løpende inntak.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med ditt NAV-kontor.