Første AFT’er i jobb

 5 april, 2017

Ung gutt starter i 80 % stilling i matbutikk til mandag. Det betyr gullball i formidlingsrøret og en meget fornøyd Jobbkonsulent.

1. Januar startet Delecto et tiltak som heter AFT (Arbeidsforberedende trening). AFT tiltaket tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke den enkelte jobbsøker sine muligheter til å få seg arbeid. Det er NAV Kragerø og NAV Drangedal som søker inn jobbsøkere til dette tiltaket.