Trenger du tilpasset fagopplæring? Da kan lærekandidat være løsningen for deg.

En lærekandidat har mål om å ta et kompetansebevis. Kompetansebeviset er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev.

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. som lærekandidat tar du sikte på å mestre begrenset antall kompetansemål

Hvem kan søke?

  • Du må ha ungdomsrett, den gjelder fra du går ut av ungdomsskolen. Mange unge har læretid i bedrift som en del av sin videregående opplæring. Hovedregelen er 2 år på skole og 2 år i bedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år
  • Du må ha behov for omfattende individuell tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Delecto tilbyr spesielt tilrettelagte opplæringsplasser. Den individuelle opplæringsplanen skal utarbeides ut fra en realistisk vurdering av lærekandidatens muligheter og ikke ut fra bedriftens behov. Planen skal kunne endres underveis i opplæringen

Her kan du ta fagene:

Industrisyer

Institusjonskokk

Kokk

Logistikkoperatør

Trevare- og bygginnredningsfaget

Link til video:

https://www.oktav.no/project/delecto/

 

Kontaktperson

Hanne Jensen
tlf. 90 55 46 78
epost: hanne@delectokragero.no