DELECTO betyr glede eller til glede. Vi ønsker å bidra til livsglede og arbeidsglede for de som får et tilbud hos oss.

DELECTO AS het tidligere Kragerø Industri og Service AS (KIS). Bedriften ble etablert i 1983 som et fylkeskommunalt produksjonsverksted for psykisk utviklingshemmede.

  • I forbindelse med HVPU-reformen, i 1990, fikk Kragerø kommune eier- og driveransvaret for bedriften.

 

  • I 1991 flyttet bedriften fra leide produksjonslokaler på Bråten til sine nåværende beliggenhet på Hestøya.

 

  • Bedriften startet opp forsøksprosjektet “Arbeid med Bistand” i 1992. Dette ble et fast tiltak fra 1996.

 

  • Tiltaket “Arbeidsforberedende Trening” – AFT ble startet opp i 1996.

 

  • 1. januar 2001 ble Toppen Bruk i Sannidal omorganisert fra SPA – Spesielt Attføringstiltak – til AFT og ble administrativt lagt under Kragerø Industri og Service, som bedriften het den gangen.

 

  • AFT endret navn til APS – “Arbeidspraksis i skjermet virksomhet” – 1. januar 2002.

 

  •  1. januar 2003 ble bedriften omorganisert fra kommunalt eid foretak til kommunalt eid aksjeselskap og fikk da navnet Kragerø Industri og Service AS.

 

 

  • I 2009 innledet bedriften et samarbeid med GREP og tilbyr i dag Arbeidsrettet Rehabilitering – ARR som underleverandør for GREP.

 

 

  • 1. januar 2010 skiftet bedriften navn til DELECTO AS.