DELECTO betyr glede eller til glede. Vi ønsker å bidra til livsglede og arbeidsglede for de som får et tilbud hos oss.

Delecto ble etablert i 1983, og het den gang Kragerø Industri og Service AS (KIS). KIS startet som et fylkeskommunalt produksjonsverksted for psykiskutviklingshemmede, og har utviklet seg til å bli den bedriften vi er i dag.

  • I forbindelse med HVPU-reformen, i 1990, fikk Kragerø kommune eier- og driveransvaret for bedriften.
  • I 1991 flyttet bedriften fra leide produksjonslokaler på Bråten til sine nåværende beliggenhet på Hestøya.
  • Bedriften startet opp forsøksprosjektet «Arbeid med Bistand» i 1992. Dette ble et fast tiltak fra 1996.
  • Tiltaket «Arbeidsforberedende Trening» – AFT ble startet opp i 1996.
  • 1. januar 2001 ble Toppen Bruk i Sannidal omorganisert fra SPA – Spesielt Attføringstiltak – til AFT og ble administrativt lagt under Kragerø Industri og Service, som bedriften het den gangen.
  • AFT endret navn til APS – «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» – 1. januar 2002.
  • 1. januar 2003 ble bedriften omorganisert fra kommunalt eid foretak til kommunalt eid aksjeselskap og fikk da navnet Kragerø Industri og Service AS.
  • 1. januar 2010 skiftet bedriften navn til DELECTO AS.