DELECTO AS har et styre med følgende sammensetning:

Kirsti Solheim – Leder
Per Kristian Nilsen – Nestleder
Thorbjørn A. Sørheim
Anita Mjelland
Kristoffer Stoa Gundersen
Randi Stenersen – Ansattes representant
Hanne Jensen – Ansattes representant

 

Varamedlemmer for styret:

Solfrid Rui Slettebakken
Sarah Iversen
Tore Klausen
Ellef Ellegård
Maria Karlander Lund
Per Havn – Ansattes vararepresentant
Christine Larsen – Ansattes vararepresentant

(Oppdatert 2.6.15. jhs)