Veien tilbake

Veien tilbake til arbeidslivet er en prosess som krever tid og innsats. Praksis i en av DELECTO sine avdelinger eller i en bedrift gir deg mulighet til å finne fram til egne ressurser og ferdigheter.

Perioden

I praksisperioden får du mulighet til å prøve ulike oppgaver. På den måten blir det lettere å finne ut hva du ønsker å jobbe med.

Målsetting

Sammen med jobbkonsulenten skal du sette deg mål for praksisperioden. Jobbkonsulent og arbeidsleder har sammen med deg ansvaret for at praksisperioden resulterer i en bred kartlegging av dine ressurser og muligheter.

Ansvar

Det er du som deltaker som er ansvarlig for dine valg og for hva du gjør. Vi på DELECTO vil hjelpe deg til å nå de målene du setter deg.

Hva er AFT?

Gjennom å tilby deg arbeidsmarkedstiltaket AFT har Nav formidlet ekstra støtte, veiledning og oppfølging rundt avklaring av din videre jobbsituasjon. Målsetningen er å bistå deg som jobbsøker med forskjellige utfordringer i livet til å få eller beholde et kvalifisert arbeid. Som jobbsøker i AFT får du en personlig jobbkonsulent som ut fra dine behov, interesser og evner bidrar med å utrede og øke din arbeidsevne internt på Delecto, eventuelt etablere en arbeidspraksis eksternt som kan gi mestring, trivsel, økt kompetanse og verdifulle referanser. Arbeidspraksis gir arbeidserfaringer som vil styrke mulighetene til å få en raskere overgang til et ordinært arbeide. Oppfølgingen i AFT vil være individuelt tilpasset hver enkelt arbeidssøker og kan gis i inntil 1+1 år. Har du tilbakemeldinger eller spørsmål kan du henvende deg til din jobbkonsulent eller til attføringsleder ved Ressurssenteret. Eventuell skriftlig klage kan sendes til Delecto AS v/daglig leder, eller via vår hjemmeside, www.delectokragero.no

Oversikt over løpet i AFT

Kartlegging og handlingsplan → Arbeidspraksis internt eller eksternt → Arbeidspraksis → Resultat → Sluttrapport til NAV

Hva er en jobbkonsulent?

Vi som jobber i AFT kaller oss for jobbkonsulenter. Du vil ha en fast jobbkonsulent å samarbeide med i løpet av den tiden du er i AFT. De planene du og jobbkonsulent blir enige om skal godkjennes av NAV. Selv om du er i AFT, vil du fremdeles ha en saksbehandler hos NAV.

Jobbkonsulentens rolle

  • kartlegge arbeidssøkers kompetanse, ressurser og arbeidsevne, motivasjon og interesser.
  • Ved behov for avklaring av restarbeidsevne, etablerer vi kontakt med arbeidsleder ved våre avdelinger for intern arbeidsutprøving.
  • Ved behov for ekstern arbeidspraksis eller formidling, tar vi i samarbeid med arbeidssøker, kontakt med aktuelle arbeidsgivere for å finne et arbeid og en arbeidsplass som passer til arbeidssøkers ønsker og kvalifikasjoner
  • vi samarbeider med arbeidsgiver for at arbeidssøker skal få tilstrekkelig oppfølging for å kunne gjøre en god jobb og trives med arbeidsoppgavene i bedriften og gir veiledning i ulike forhold knyttet opp mot det å være en arbeidstaker

Din innsats er viktigst!

Hvordan søker jeg meg inn

Kommer du fra et kurs på DELECTO får du hjelp av kursleder til å søke NAV om plass i Arbeidspraksis. Det er NAV som bestemmer hvem som får plass. I andre tilfeller får du hjelp av saksbehandler på NAV til å søke plass.