Hva er AFE?

Arbeidsrettet Forvern/Ettervern er et tiltak for personer med problematikk knyttet til rusavhengighet.

Samarbeid med AMT og NAV

Delecto, i samarbeid med AMT og NAV, følger deltakeren fra start til mål, det skal være en helhetlig og samkjørt oppfølging fra forverns-/motivasjonsfasen før behandling, gjennom behandlingsfasen og over i ettervernsfasen til slutt.

Det skal gjennom hele tiltaksperioden fokuseres på å finne positive aktivitetsarenaer, og målet om varig yrkesrettet aktivitet skal være gjeldende som en rød tråd i tiltakstilbudet. Varig yrkesrettet aktivitet er her definert som inntektsgivende arbeid, skole eller tilrettelagt arbeid.

Jobbkonsulent følger deg fra start og til mål!

Jobbkonsulenten hjelper deg med å finne dine ressurser, styrker og muligheter i forhold til jobb eller utdanning. Vi kan også legge tilrette for opplæring og arbeidsutprøving hos en arbeidsgiver. En jobbkonsulent følge deg gjennom hele prosessen; før, gjennom og etter rusbehandling - inntil du har nådd ditt mål om rusfrihet og jobb eller utdanning!

Jobbkonsulenten kjenner godt til arbeidsmarkedet og har lang erfaring med å hjelpe personer med ulik bakgrunn og kompetanse ut i jobb.

Vi står klare for å skreddersy en prosess MED DEG, MOT JOBB!

Hva forventer vi av deltakere i tiltaket?

  • At deltakeren ønsker å bidra til egen rehabilitering
  • At deltakeren følger de avtaler og retningslinjer som gjelder
  • At deltakeren ønsker en endring i livssituasjonen sin
  • At deltakeren er villig til å ta utfordringer

AFE er et oppfølgingstilbud basert på individuell skreddersøm der nettverksbygging, struktur og innføring i arbeidslivet står sentralt.

Målgruppe er:

  • Mennesker med en rusmiddelavhengighet før, under og etter behandling
  • Mennesker som ikke har gjennomført behandling, men som selv har klart å komme ut av sitt rusmisbruk
  • Mennesker i ulike soningsforhold, som oftest med en rusmiddelavhengighet

Ønsker du å vite mer?

– ta kontakt med din kontaktperson på AMT eller din veileder på NAV