Kommunale plasser

Målgruppen for dette tiltaket er personer med psykiske vansker, inkl. utviklingsforstyrrelser, fortrinnsvis unge mellom 18 og 26 år. Det er anledning til å fravike aldersgruppen, dersom særlige hensyn tilsier det. Tiltaket har 3-8 plasser, de er ikke tidsbegrenset ,men blir evaluert hvert kvartal. Kragerø kommune står for rekrutteringen og tildeling av plasser. Delecto A/S har anledning til å begrense antallet eller fremme prioriteringsønsker , ut fra nevnte helhetsvurdering.
[vc_cta_button call_text=”Ønsker du mer info” call_desc=”Ta kontakt med Øyvind Kristensen” text_align=”text_center” title=”Ta kontakt” target=”_self” color=”theme_button” icon=”none” size=”wpb_regularsize” position=”cta_align_right” button_align=”button_center” href=”https://delectokragero.no/ansatt/oyvind-kristensen/”]