Kommunale plasser

Målgruppen for dette tiltaket er personer med psykiske vansker, inkl. utviklingsforstyrrelser, fortrinnsvis unge mellom 18 og 26 år. Det er anledning til å fravike aldersgruppen, dersom særlige hensyn tilsier det. Tiltaket har 3-8 plasser, de er ikke tidsbegrenset ,men blir evaluert hvert kvartal. Kragerø kommune står for rekrutteringen og tildeling av plasser. Delecto A/S har anledning til å begrense antallet eller fremme prioriteringsønsker , ut fra nevnte helhetsvurdering.

Ønsker du mer info?