Kommunale plasser

Målsettingen med tiltaket er å gi arbeidstrening og vurdering av arbeidsevne til personer som faller utenfor øvrige ordinære tiltak. Plassene benyttes uavhengig av NAVs regelverk og uten innsøk via NAV.
Målgruppen for dette tiltaket er personer med psykiske vansker, inkl. utviklingsforstyrrelser, fortrinnsvis unge mellom 18 og 26 år. Det er anledning til å fravike aldersgruppen, dersom særlige hensyn tilsier det. Tiltaket har 3-8 plasser, de er ikke tidsbegrenset ,men blir evaluert hvert kvartal. Kragerø kommune står for rekrutteringen og tildeling av plasser. Delecto A/S har anledning til å begrense antallet eller fremme prioriteringsønsker , ut fra nevnte helhetsvurdering.

Ønsker du mer info?