Arbeid først - Vestmar

Antall opplæringstimer

Fem dager pr. uke, kl. 09.00 - 15.00. 4 dager fremmøte på Delecto og 1 dag fremmøte på GREP Norrøna i Porsgrunn.

Læreplan/ faglig innhold

Kurset skal bidra til at jobbsøker gjennom økt kompetanse og fokus på stor egeninnsats kommer ut i ordinært arbeid. Mål for kurset et at jobbsøker, med målrettet jobbsøking, kommer ut i jobb på det ordinære arbeidsmarkedet.

Høres dette interessant ut?

Du kan også ta kontakt med NAV for mer informasjon.