Arbeid først - Vestmar

Varighet

Varigheten på kurset er individuelt basert.
Kurset er for deg som er registrert som arbeidssøker og har fått vurdert at du har behov for grunnleggende kunnskap og innsikt i jobbsøkerprosessen.

Antall deltakere

Det vil bli gitt tilbud til at 15 jobbsøkere kan gjennomføre kurset samtidig.

Antall opplæringstimer

Fem dager pr. uke, kl. 09.00 - 15.00. 4 dager fremmøte på Delecto og 1 dag fremmøte på GREP Norrøna i Porsgrunn.

Læreplan/ faglig innhold

Kurset skal bidra til at jobbsøker gjennom økt kompetanse og fokus på stor egeninnsats kommer ut i ordinært arbeid. Mål for kurset et at jobbsøker, med målrettet jobbsøking, kommer ut i jobb på det ordinære arbeidsmarkedet.

Høres dette interessant ut?

Du kan også ta kontakt med NAV for mer informasjon.