Praksiselever fra vgs

På forespørsel fra Kragerø Videregående Skole, tar vi inn elever som ønsker arbeidspraksis hos oss. Arbeidspraksisen kommer da i tillegg til, eller istedenfor skoleundervisning. Det kan være alt fra noen timer, til flere dager pr. uke. Da er eleven i arbeidspraksis på en av våre avdelinger og under veiledning av arbeidsleder ved avdelingen. Eleven deltar i arbeidet sammen med våre øvrige deltakere og tilegner seg nyttig praksis og sosial erfaring som eleven kan bygge videre på.

Ønsker du å vite mer om dette tilbudet?