Praksiselever fra vgs

På forespørsel fra Kragerø Videregående Skole, tar vi inn elever som ønsker arbeidspraksis hos oss. Arbeidspraksisen kommer da i tillegg til, eller istedenfor skoleundervisning. Det kan være alt fra noen timer, til flere dager pr. uke. Da er eleven i arbeidspraksis på en av våre avdelinger og under veiledning av arbeidsleder ved avdelingen. Eleven deltar i arbeidet sammen med våre øvrige deltakere og tilegner seg nyttig praksis og sosial erfaring som eleven kan bygge videre på.
[vc_cta_button call_text=”Ønsker du å vite mer om dette tilbudet” call_desc=”Ta kontakt med Øyvind Kristensen” text_align=”text_center” title=”Ta kontakt” target=”_self” color=”theme_button” icon=”none” size=”wpb_regularsize” position=”cta_align_right” button_align=”button_center” href=”https://delectokragero.no/ansatt/oyvind-kristensen/”]