Hva er VTA?

VTA eller Varig Tilrettelagt Arbeid er, som navnet sier, et varig arbeidstilbud. Arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes yteevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. VTA skal være så lik en vanlig bedrift som mulig med produksjon og salg av varer og tjenester for det ordinære marked.

Hvem?

Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle. Arbeidstakere over et visst funksjonsnivå vil kunne få arbeid i tråd med egne arbeidsevner i VTA, og arbeidet foregår i en av bedriftens ulike avdelinger eller verksteder. Arbeidet gir gode sosiale opplevelser i samhandling med trivelige kolleger og arbeidsledere. Arbeidstakerne må kunne arbeide minst 50 % arbeidstid, kunne tjene inn sin bonuslønn og kunne fungere i en gruppe med 5 arbeidstakere og 1 arbeidsleder.

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Ytelser til deltaker

I tillegg til sin uføretrygd mottar arbeidstakerne i VTA en bonuslønn fra bedriften. Denne bonuslønnen må bedriften selv tjene inn ved produksjon og salg av varer og tjenester

Ansettelsesforhold

Tiltaksdeltaker er arbeidstaker i virksomheten.

Hvordan søker jeg meg inn?

Det er 27 plasser i dette tiltaket, og all innsøkning skjer via NAV Kragerø.

Høres dette interessant ut?

Innsøkning skjer via NAV Kragerø.