vip24_bilde

Et verktøy

Som verktøy for karriereveiledning har Delecto AS valgt å satse på VIP 24-programmet som nyter stor anerkjennelse blant samarbeidspartnere innen NAV, fylkeskommuner og bedrifter, og brukes både i oppfølging av sykmeldte, veiledning av arbeidsledige og ungdom, og som verktøy for bedre ressursutnyttelse i bedrifter. Delecto AS har selv valgt å bruke verktøyet både på egne ansatte og jobbsøkere i arbeidsmarkedstiltak.

Deltaker

Deltakere som bruker VIP 24-programmet opplever å bli sett med hele seg, som 24-timers-mennesket gjennom et håndfast, konkret og visuelt hjelpemiddel. Kartleggingene bidrar til å skape fremtidstro, motivasjon og indre drivkraft. Alle kartleggingene er web-baserte og vises i samme vindu.

vip 24 programmet bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.

vip 24 kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:

Muligheter

Se nye muligheter i yrkeslivet, studier og fritid

Motivasjon

Fremme motivasjon, mestring og engasjement

Meningsfylt

Skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer

vip24-profil og Livsstilshjulet

kartlegger og bevisstgjør verdier, energibalanser, overskudd og robusthet i forhold til arbeid og fritid, og registrerer gap mellom ønsket og faktisk situasjon.

Interesseprofilen

kartlegger yrkesinteresser og benytter den originale Hollandversjonen (RIASEC), som er blant de mest brukte og anerkjente innen karriereveiledning internasjonalt.

Preferanseprofilen

er basert på Jung`s persontypeteori, som fremmer selvinnsikt i forhold til eget utviklingspotensial.

24

timers mennesket i fokus er suksessfaktoren, og bygger på tanken om at riktig bruk av egne ressurser er den viktigste kilden til overskudd og arbeidsglede.
Ønsker du mer informasjon om vip24?

Ta kontakt

Vip24-veileder Hanne Jensen mob. 905 54 678 eller vip24-veileder Trude Amundsen Sørheim mob. 911 07 730