AFE er et tiltak rettet mot deg som strever med rusavhengighet og har som mål å komme tilbake til jobb eller utdanning.

For hvem?

AFE er for deg som er rettighetsvurdert og søkt inn i rusbehandling, i gang med rusbehandling eller nylig har gjennomført rusbehandling.

Innhold

Som jobbsøker i AFE får du en jobbkonsulent som følger deg fra start til mål. Jobbkonsulenten hjelper deg med å finne dine ressurser, styrker og muligheter med tanke på jobb eller utdanning. Vi legger også til rette for opplæring og arbeidsutprøving hos en arbeidsgiver. Sammen med Kragerø kommune (AMT) og NAV vil Delecto følge deg gjennom hele prosessen; før, gjennom og etter rusbehandling – inntil du har nådd ditt mål om rusfrihet og jobb eller utdanning.

Varighet

Tiltaket har ingen tidsbegrensning, men evalueres månedlig. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov og muligheter på arbeidsmarkedet.

Hva forventer vi av deltakere i tiltaket?

Ta kontakt med din kontaktperson på AMT eller veileder i NAV.