Toalettbygg til Stråholmen

 23 juni, 2017

Toalettbygg på Stråholmen, som Delecto har bygd,ble offisielt åpnet av varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal og hennes datter Laura i dag. Er dette Norges mest idyllisk beliggende toalettbygg?

/home/stigeluo/public html/delectokragero/wp content/uploads/2017/06/IMG 3329

/home/stigeluo/public html/delectokragero/wp content/uploads/2017/06/IMG 3329