Jobbsøkere i Delecto har som mål å komme i jobb. Et viktig steg på veien er arbeidspraksis i en bedrift som har oppgaver som passer eller som kan læres og mestres over tid. Hver enkelt praksis avtales med tanke på varighet, arbeidstid, oppgaver og forventninger – og er kostnadsfritt for bedriften. En jobbkonsulent fra Delecto følger både arbeidsgiver og jobbsøker i praksisperioden.

Vi samarbeider med bedrifter i alle størrelser og bransjer, og gjør en grundig kartlegging av jobbsøker og bedriftens behov. På denne bakgrunn presenterer vi aktuelle og kvalifiserte kandidater.

For at vi skal lykkes med vårt samfunnsoppdrag, er vi avhengige av at alle bidrar. Gir du arbeidstrening eller jobb til en jobbsøker gjennom Delecto er du med og viser samfunnsansvar. Dersom du vil vite mer om hvordan du kan bidra, eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med oss.

Vi håper din bedrift vil være med på inkluderingsdugnaden!