Lærekandidatordningen, også kalt spesialundervisning i bedrift, er et tilbud til elever i videregående skole som ønsker å ta opplæring i deler av læreplanen – ute i bedrift i stedet for på skolen. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides sammen med eleven. Målet er et kompetansebevis som dokumenterer hvilke mål lærekandidaten har gjennomført i opplæringsperioden. Vi samarbeider med Opplæringskontoret for Vekst og Arbeids- og Inkluderingsbedrifter i Vestfold og Telemark, OKTAV (www.oktav.no).

Ta kontakt med oss, eller skolen din for hjelp til å søke om plass som lærerkandidat hos oss. Søknadsfrist er 1. februar.