UngAktiv er et tiltak med fokus på å fremme motivasjon og mestring, og for å utforske dine videre ønsker og muligheter.

For hvem?

Tiltaket er for deg med psykiske utfordringer eller utviklingsforstyrrelser som faller utenfor øvrige ordinære tiltak. UngAktiv er fortrinnsvis for deg mellom 18 og 26 år, men alle søknader vil bli vurdert.

Innhold

Gjennom veiledning, samtaler og arbeidstrening i våre interne avdelinger vil vi sammen med deg skape motivasjon, mestring og en meningsfull hverdag. Målsettingen vil i tillegg være å gi en vurdering av arbeidsevne med fokus på videre plan.

Varighet

Tiltaket er ikke tidsavgrenset, men evalueres kvartalsvis.

Hva forventer vi av deltakere i tiltaket?

Innsøk skjer via Kragerø kommune, Enhet for helse og rehabilitering. Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg!