Delecto er til for mennesker i utvikling!

Delecto har en genuin tro på at alle, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, har noe å bidra med i en jobbsammenheng. Vi ønsker å bidra til at alle som kommer til oss får utforsket sine muligheter for å leve ut sitt fulle potensiale.

Vi har lang historie og har utviklet oss med tiden, men vår visjon har til enhver tid vært det samme: Å være den beste arenaen for å få og å beholde mennesker i arbeid!

Våre verdier: Profesjonalitet, nyskapning, raushet og respekt.