.RESTART er et tilbud for deg som står uten jobb eller skole og bruker mye tid på gaming eller andre digitale plattformer.

Gjennom .RESTART vil du bli bedre kjent med deg selv og dine muligheter i forhold til jobb og utdanning. Vi ønsker at du skal få tro på egne ressurser, bli inspirert og få hjelp til å komme videre!

For hvem?

Du er mellom 18 – 30 år

Har kanskje mindre tro på egne evner i forhold til jobb eller skole?

Usikker på hva du kan og hva du vil?

Har lyst på en mer meningsfull og variert hverdag

Er klar for endring og ønsker å utforske dine muligheter sammen med oss!

Innhold

Individuell oppfølging - Vi tilpasser oppfølgingen til din situasjon, interesser og behov.

Karriereveiledning - Vi hjelper deg å utforske dine interesser, personlige styrker og kompetanse gjennom samtaler og digitale kartleggingsverktøy

Jobbsmak - Vi vil sammen med deg utforske ulike yrker med simuleringsspill i VR, prøvejobbing i våre avdelinger og/eller i bedrift.

Målet er at du etter endt kurs har fått en større tro på deg selv og dine muligheter. Din jobbkonsulent vil hjelpe deg i gang med din nye karriereplan.

Varighet

12 uker.

Hvordan søker du?

Ring eller stikk innom oss på Delecto, eller kontakt din veileder på NAV.

Kontaktperson Delecto: Trude Amundsen Sørheim, tlf. 91107730