Vi ønsker å bidra til livsglede og arbeidsglede for dem som får et tilbud hos oss.

DELECTO  har som visjon å være- den beste arena for å få og beholde mennesker i arbeid. Vi ønsker å bidra til at våre deltakere opplever livsglede og arbeidsglede, og at de kan få mulighet til å lykkes med de målene de setter seg.

Administrasjon
Produksjonsavdeling
Ressurssenteret