Målet for flere av våre jobbsøkere er å komme ut i ordinær jobb. Dersom du har behov for å ansette arbeidstakere kan vi ha aktuelle kandidater hos oss.
Ønsker din virksomhet å ta imot jobbsøkere fra Delecto kan dere kontakte en av våre jobbkonsulenter.

Dersom du som arbeidsgiver ønsker å ansette en person som har behov for tilrettelegging, kan du få økonomisk støtte og hjelp fra NAV.
Les mer her:
https://tjenester.nav.no/veiviserarbeidsgiver/rekruttere-og-inkludere/ansette/du-onsker-a-tilby-jobb