DELECTO betyr glede eller til glede

Vi ønsker å bidra til livsglede og arbeidsglede for dem som får et tilbud hos oss.

Vår visjon er å være:

– den beste arena for å få og beholde mennesker i arbeid.

Våre verdier er
  • Profesjonalitet
  • Nyskaping
  • Raushet
  • Respekt
- For mennesker i utvikling