AFT er et arbeidsrettet tiltak der du får karriereveiledning, oppfølging og arbeidstrening slik at du skal klare å få og beholde jobb.

For hvem?

AFT er for deg som står langt fra arbeidslivet og som trenger veiledning og oppfølging rundt avklaring av din videre jobbsituasjon, hjelp til jobbsøk og kontakt med arbeidsgivere. Målsettingen er å bistå deg som har forskjellige utfordringer i livet til å få og beholde et kvalifisert arbeid.

Innhold

I AFT veileder vi systematisk ut fra interessekartlegginger og legger vekt på karrierekompetanse. Delecto hjelper deg med å utforske dine interesser, personlige styrker og kompetanse. Gjennom karriereveiledning hjelper vi deg med å se nye muligheter i arbeid eller utdanning, fremme motivasjon og skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer.

Som jobbsøker i AFT får du en personlig jobbkonsulent som ut fra dine behov, interesser og evner bidrar med å utrede og øke din arbeidsevne gjennom arbeidspraksis. Du kan i starten av tiltaket få arbeidstrening i Delecto sine interne avdelinger, men hensikten er at du så snart som mulig skal ut i ordinær bedrift med oppfølging fra oss. Arbeidspraksis gir arbeidserfaringer som vil styrke mulighetene til å få en raskere overgang til et ordinært arbeid, og er derfor et viktig verktøy i AFT.

Varighet

Oppfølgingen i AFT er individuelt tilpasset hver enkelt arbeidssøker og kan gis i inntil 1+1 år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov og muligheter på arbeidsmarkedet.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er NAV som søker deg inn, og tar stilling til type stønad du får ved gjennomføring av tiltaket. Delecto samarbeider med NAV Kragerø og NAV Drangedal.