På forespørsel fra Kragerø Videregående skole og Bamble Videregående skole, tar vi gjerne imot deg som er elev og som ønsker arbeidspraksis hos oss. Arbeidspraksisen kommer da i tillegg til, eller istedenfor skoleundervisning. Det kan være alt fra noen timer, til flere dager pr. uke. Da er du i arbeidspraksis på en av våre avdelinger og mottar veiledning av arbeidsleder ved avdelingen. Du deltar i arbeidet sammen med våre øvrige deltakere og tilegner deg nyttig praksis og sosial erfaring som du kan bygge videre på.