VTA er et varig arbeidstilbud i et tilrettelagt miljø. Arbeidet skal bidra til å utvikle dine ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

For hvem?

Tiltaket er for deg som er uføretrygdet, men som likevel ønsker arbeid.

Innhold

I VTA vil du kunne jobbe hel- eller deltid i en av våre avdelinger, eller i annen bedrift med oppfølging fra oss. Arbeidsoppgavene tilpasses dine ferdigheter og kvalifikasjoner. Du får bonuslønn, samtidig som du beholder din uføretrygd. Arbeidet gir gode sosiale opplevelser i samhandling med trivelige kolleger og arbeidsledere.

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hva forventer vi av deltakere i tiltaket?

For å søke om tiltaksplass i VTA må du ta kontakt med NAV-kontoret ditt.