Delecto er blitt Kopano partner!

Det er med stor glede og entusiasme vi kan fortelle at Delecto har blitt partner i Kopano, og at vi gjennom partnerskapet vil styrke jobbmulighetene for de som står utenfor i Kragerø og omegn!

Kopano er en landsdekkende kjede som består av ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter med samme verdigrunnlag. Dette er bedrifter som har et felles definert samfunnsoppdrag om å hjelpe mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet tilbake i arbeid eller utdanning. I tillegg tilbyr vi tilrettelagte fagløp og arbeidsplasser for de som trenger det.

Kopano står for KompetansePartnerNorge og fungerer som et større arbeidsfellesskap, som Delecto vil nyte godt av og bidra aktivt inn i. Til sammen er vi 35 partner bedrifter fordelt utover hele landet.

Vi har engasjerte ansatte med bred og spisset kompetanse, og lang erfaring innen arbeidsinkludering. Å hjelpe personer til å få eller stå i jobb er noe av det viktigste vi gjør for hverandre og for fellesskapet. Sammen i Kopano har vi kraften til å drive frem nye løsninger – for et arbeidsliv med plass og muligheter for alle!

Å bli en del av Kopano har vært en viktig strategisk beslutning for oss. Vi vil fortsatt ha den samme nærheten og forankringen i Kragerø som vi, i år, har hatt i 40 år!

Samtidig er vi overbevist om at fellesskapet i Kopano, med verdier som SAMLENDE – SKAPENDE – KRAFTFULL, vil være med å løfte oss enda et hakk i vårt arbeid med å gi folk muligheter til å lykkes i arbeidslivet!

https://www.kopano.no/