• Benk-stor
  • https://delectokragero.no/wp-content/uploads/2022/05/Antikkmodell-på-brygge-300x225.jpg

Antikkmodell, sittehøyde 45cm, lengde 150cm kr. 6500
Parkmodell, sittehøyde 45cm, lengde 180cm kr.13500
Parkmodell, sittehøyde 45cm, lengde 150cm kr.13400
Bord til Parkmodell, høyde 74cm, bredde 76cm, lengde 160cm kr. 14500