Vi produserer en rekke treprodukter:

 • Kompostdunker, se egen fane
 • Blindrammer 
 • Hundehindere
 • Stakitter til hagegjerder 

Stakitter

Spiss m/utfresing, lengde inntil 1 m   kr. 27

Spiss, lengde inntil 1 m, 45 grader     kr. 24

Skrå, lengde inntil 1 m                        kr. 24

Blomsterkasser (impregnert)

50 cm x 60 cm: kr. 900

50 cm x 80 cm: kr. 1000

50 cm x 100 cm: kr. 1150

50 cm x 130 cm: kr. 1200

50 cm x 150 cm: kr. 1250

Taburett: kr. 650

Alle priser er inkl. mva

En del av produksjonskapasiteten er lagt opp på serieproduksjon, men vi kan også ta mindre serier og enkeltoppdrag.

Vi har følgende maskiner:

 • Tykkelseshøvel
 • Formatsag 
 • Kappsag
 • Bredbåndpusser 
 • Firkanthøvel
 • Avretter
 • Båndsag
 • Søylebormaskin
 • Radialarmsager
 • Bordfreser
 • Hylsestemmemaskin
 • Limbukk