Vi produserer en rekke treprodukter:

 • Kompostdunker, se egen fane
 • Blomsterkasser (impregnert)

  50 cm x 60 cm: kr. 1000

  50 cm x 80 cm: kr. 1110

  50 cm x 100 cm: kr. 1250

  50 cm x 130 cm: kr. 1300

  50 cm x 150 cm: kr. 1350

  Taburett: kr. 650

  Alle priser er inkl. mva

  En del av produksjonskapasiteten er lagt opp på serieproduksjon, men vi kan også ta mindre serier og enkeltoppdrag.

  Vi har følgende maskiner:

  • Tykkelseshøvel
  • Formatsag 
  • Kappsag
  • Bredbåndpusser 
  • Firkanthøvel
  • Avretter
  • Båndsag
  • Søylebormaskin
  • Radialarmsager
  • Bordfreser
  • Hylsestemmemaskin
  • Limbukk