Best i Norge

 23 mars, 2023

i 2022 var Delecto BEST I NORGE på formidling til jobb og utdanning i AFT tiltaket, som vi leverer på oppdrag for NAV!!

Dette er andre året på rad!

Dette gir oss en bekreftelse på at våre metoder funker!

Relasjonskompetanse er en av flere suksessfaktorer. For å lykkes med å skape jobbmatch er vi avhengig av å få lov til å bli godt kjent med jobbsøker, også på et dypere og mer personlig plan. Å grave etter gullet, kaller vi det – og det er en slik spenning vi jobbkonsulenter kjenner i første møte med en ny jobbsøker! Hva er det han/henne har som er unikt og hvor vi kan bidra til å gjøre drømmer mulig? Hvilke bransje er det denne gangen? Eller kanskje det skal skapes noe nytt?

Jobbmatch er en bro som må bygges fra begge ender. I tillegg til kunnskap om yrker og arbeidslivet generelt, er gode relasjoner og god kjennskap til næringslivet en like viktig del for å skape jobbmatch! Behovet skal matches med ressursen! Og det er i dette spenningsfeltet moderne arbeidsinkludering finner sted.

Det er nokså magisk når det skjer!
Vi gleder oss stort over hver enkelt jobbsøker som med god innsats har lykkes med å komme tilbake i arbeidslivet siste året!

Vi satser friskt på fremtiden, og investerer nå i bedre lokaler for opplæring, mestring og trivsel for ALLE som mottar tilbud hos oss!