•  

  Vi lyser ut stilling som jobbkonsulent ved Ressurssenteret på Delecto.

  Ressurssenteret sitt oppdrag er å bistå mennesker med personlig utvikling, kvalifisering, arbeidsutprøving og tilbakeføring til arbeid. 

  Jobbkonsulenter hos oss har som oppdrag å veilede, tilrettelegge og følge opp jobbsøkere med nedsatt arbeidsevn […]

 •  

  Daglig leder gjennom 30 år går av med pensjon. I den forbindelse søker Delecto etter en ny daglig leder, med et sterkt fokus på mennesker og utvikling. Delecto er en arbeidsinkluderingsbedrift med et stort og viktig samfunnsoppdrag med lang og solid historie. Som en del av vår strategi satser vi sterkt på utvikling og ønsker en le […]

 •  

  Ekspertbistand er en kostnadsfri tjeneste for arbeidsgiver, finansiert via Nav og en del av IA-avtalen. Målet med Ekspertbistand er å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen, og resultatet kan være at arbeidstaker kommer ut av sykefraværet og tilbake i sin stilling, over i ny stilling eller vurderer muligheter for kompet […]

 •  

  Som en del av vår strategi har vi gjennom store deler av 2022 jobbet med ny profil i samarbeid med PERS Kommunikasjon. Vi satser sterkt på utvikling, og mener vår nye profil representer oss på en god måte.

 •  

  i 2022 var Delecto BEST I NORGE på formidling til jobb og utdanning i AFT tiltaket, som vi leverer på oppdrag for NAV!!

  Dette er andre året på rad!

  Dette gir oss en bekreftelse på at våre metoder funker!

  Relasjonskompetanse er en av flere suksessfaktorer. For å lykkes med å skape jobbmatch er vi avhengig av å få lov ti […]