Delecto tilbyr Ekspertbistand

 28 mars, 2023

Ekspertbistand er en kostnadsfri tjeneste for arbeidsgiver, finansiert via Nav og en del av IA-avtalen. Målet med Ekspertbistand er å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen, og resultatet kan være at arbeidstaker kommer ut av sykefraværet og tilbake i sin stilling, over i ny stilling eller vurderer muligheter for kompetanseheving eller jobbskifte.

Høyt sykefravær er en stor utfordring for mange bedrifter. Vanskelige sykefraværssaker er ofte utenfor lederes kompetanseområde, og det kan være nyttig å få en uavhengig part til å se på situasjonen.

Delecto har relevant kompetanse og kartlegger bakgrunn for sykefraværet og ser på muligheter og løsninger for at arbeidsforholdet skal fungere best mulig framover.

Les mer: https://delectokragero.no/for-arbeidsgiver/ekspertbistand/